Automat T.N. logoPC Softver

Ricochet monitor
Najnapredniji dijagnostički alat je PC-based Ricochet monitor softver. Kad se instalira ovaj softver na laptop te spoji sa Ricochet-om i bežičnim proširivačem, pruža veću vidljivost i kontrolu nad bežičim performansama sustava nego ikada prije.

Opširnije...